Formularul E112 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 27 June 2010 21:04

Este formularul care, deși se obține foarte greu, v-ar putea salva viața – în cazul în care sunteți asigurat la CNAS România, sunteți pe o listă de așteptare sau tratamentul este programat prea târziu.
Casele de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență asigurații eliberează formularul E 112 solicitanților, dacă se încadrează în una din următoarele situații:
- asiguratul își transferă reședința pe teritoriul unui alt stat membru UE și necesită menținerea dreptului la prestațiile de boală – maternitate acordate pană la momentul transferului în România;
- asiguratul urmează să efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de baza din România, iar acesta nu poate fi acordat într-un interval de timp necesar în mod normal pentru obținerea tratamentului respectiv în România, luându-se în considerare starea curenta de sănătate a persoanei și evoluția probabilă a bolii.

Asigurații care solicită formularul E112 vor depune la casa de asigurări de sănătate de care aparțin următoarele documente:
- cerere;
- copie a actului de identitate sau, după caz, a certificatului de naștere;
- un raport medical care va conține recomandarea pentru efectuarea tratamentului în străinătate, numai pentru cea de a doua situație;
- dosarul medical din care sa rezulte diagnosticul pacientului si faptul ca serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unitățile sanitare din România;
- o confirmare scrisă din partea unității sanitare din statul membru al Uniunii Europene din care să rezulte disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă. În situația în care asiguratul își schimbă reședința va prezenta și un înscris medical din care să rezulte ca deplasarea nu aduce prejudicii stării de sănătate sau primirii tratamentului medical.

Casele de asigurări de sănătate nu intervin în întocmirea raportului medical sau a evaluării medicale a pacientului neavând atribuții în acest sens, opinia medicală fiind cea care primează.

Precizări privind FORMULARUL E 112, conform Casei Naționale de asigurări de sănătate. Atestat privind menținerea prestațiilor în curs pentru asigurarea de boală-maternitate. Formularul E 112 se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității precum și a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/72.

Formularul E 112 se emite pentru două situații:
- I. pentru lucrătorii și membrii lor de familie care, după ce au dobândit dreptul la asigurarea de sănătate într-un stat membru UE, sunt autorizați de casa de asigurări de sănătate din acest stat să revină pe teritoriul statului membru UE în care își au reședința sau să-și transfere reședința pe teritoriul unui alt stat membru;
- II. pentru toate persoanele asigurate și membrii lor de familie care sunt autorizați de casa de asigurări de sănătate să se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat stării lor de sănătate.

Condiții de emitere prevăzute de regulamente:
1. Pentru situația transferului de reședință – Eliberarea E 112 poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate numai dacă se stabilește că deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sănătății sale sau primirea de tratament medical.
2. Pentru situația trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite două condiții cumulative:
- A. tratamentul respectiv se regăsește printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.
- B. acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obținerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante și evoluția probabilă a bolii.
Dacă cele două condiții sunt îndeplinite, casa de asigurări de sănătate nu poate refuza eliberarea acestui formular.

Eliberarea formularului E 112 va trebui sa aibă la baza și un raport medical care sa ateste starea de sănătate a solicitantului. Regula generală este ca acest formular se eliberează înainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat.
Acesta se poate elibera și după plecarea persoanei, dar numai dacă din motive de forță majoră nu a putut fi eliberat anticipat.


descarca aici formular E112 aprobat de CAS Cluj pacient Brisc Alexandru Damian

Last Updated on Wednesday, 07 July 2010 04:49
 

Comments   

 
0 #1 profile 2018-11-01 01:42
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

sigla_asoc

Donatii PayPal

Restricted access

Who is online

We have 29 guests online

2_alexdamian 

Facebook FanBox